08 April 2012

Christ is Risen!

Christ is Risen! Indeed, He is Risen!

Christus resurrexit! Resurrexit vere!

Χριστός ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Хрїстóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!


Христос воскрес! Воистину воскрес!

Kristus z mŕtvych vstal! Skutočne z mŕtvych vstal!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!

! ܡܫܝܚܐ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ

!המשיח קם! באמת קם

ⲠⲓⲬⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ! Ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲁϥⲧⲱⲛϥ!